Source : จากแหล่งข้อมูลเดียวกันคือ กรมควบคุมโรค หรือ CDC ค่า
ในบทความนี้แอดก็มาแปล Q&A ที่เคยมีพ่อแม่ถาม CDC ไป มาให้ผู้อ่านรับทราบกัน
เผื่อว่า มี Q&A ในตรงกับที่เรากำลังสงสัยอยู่ค่ะ ^^


โดยแอดจะแบ่งสีออกเป็นข้อความจากแหล่งเลยเป็นสีเทา ส่วนบทความที่แอดแปลและเกลา/ขยายความให้บ้างบางส่วน เป็นสีเขียวนะค่า
What is the difference between cleaning and sanitizing bottles?
ความแตกต่างระหว่าง การทำความสะอาดกับ การฆ่าเชื้อคืออะไร
Cleaning uses soap and water to physically remove germs from the bottle. Sanitizing is an extra step to kill more germs on items that have been cleaned. Sanitizing feeding items provides more protection against all infections.
การทำความสะอาด คือ การจัดการนำออก/กำจัดเชื้อโรคภายนอก ออกจากพื้นผิวขวดนม ด้วยน้ำ และ น้ำยาทำความสะอาด
ในขณะที่การฆ่าเชื้อนั้น คือการเพิ่มความมั่นใจ ทำให้ขวดนมที่เราล้างไปแล้วนั้น สะอาดโดยปราศจากเชื้อ
How often should bottles be cleaned?
เราต้องทำความสะอาดขวดนมบ่อยแค่ไหน
Bottles should be cleaned after every feeding. If your baby does not finish drinking a bottle within 2 hours, throw away the unfinished formula. Germs can grow quickly if breast milk or formula is added to a partially used bottle, or if a used bottle is only rinsed, rather than cleaned.
ทุกขวดที่ป้อนเด็กเสร็จแล้ว ต้องทำความสะอาดทันที ถึงแม้ว่าน้องจะดูดนมจากขวดๆนั้นไม่หมด ถ้าหากว่าขวดนั้นผ่านไป 2 ชม แล้วให้กำจัดนมทิ้ง แล้วนำขวดไปล้างทันที เพราะเชื้อโรคนั้นชอบนมแม่ จึงเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ถ้าหากว่ายังมีนมค้างขวดแม้น้อยนิดก็ตาม หรือแม้แต่ หากคุณล้างแค่พอเอาน้ำผ่านเท่านั้น
How often should bottles be sanitized?
เราต้องฆ่าเชื้อขวดนมบ่อยแค่ไหน
If your baby is less than 3 months old, was born prematurely, or has a weakened immune system due to illness (such as HIV) or medical treatment (such as chemotherapy for cancer), sanitizing feeding items daily (or more often) is particularly important. Daily sanitizing of feeding items may not be necessary for older, healthy babies, if those items are cleaned carefully after each use.
ถ้าลูกน้อยของคุณมีอายุน้อยกว่า 3 เดือน คลอดก่อนกำหนด และ/หรือ มีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ ไม่ว่าจะแต่กำเนิดก็ตาม หรือเด็กที่ต้องเข้ารับการรักษา ไม่ว่าจะเหตุผลใด ก็ควรจะต้องฆ่าเชื้ออุปกรณ์ป้อนนมเป็นประจำ ทุกวัน หรือ บ่อยกว่านั้น แต่ถ้าหากว่าเด็กเริ่มโตขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้น ก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่งจำเป็นมากที่จะต้องฆ่าเชื้อถี่ขนาดนั้นถ้าหากว่าอุปกรณ์ที่น้องใช้ทานอยู่เป็นประจำนั้นหมั่นดูแลรักษาความสะอาดเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว
How do I clean brushes and basins used to wash bottles?
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำความสะอาดขวดนมต้องล้างทำความสะอาดอย่างไร
You can clean brushes and basins in a dishwasher if they are dishwasher-safe, or by washing by hand with soap and hot water. They can be sanitized using one of the methods above (boil, steam, or soak in a bleach solution) if recommended by the item’s manufacturer. If you steam an item, be sure the entire item fits in the steamer. 
ถ้าหากว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดขวดนมนั้นสามารถนำเข้าเครื่องล้างจานได้โดยปลดภัย ก็ย่อมเข้าได้ หรือถ้าต้องการทำความสะอาดด้วยมือก็ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดล้างด้วยน้ำร้อน จากนั้นก็ฆ่าเชื้อด้วยวิธี ต้ม นึ่ง ลวก ฯลฯ ถ้าหากว่าคุณเลือกนึ่งฆ่าเชื้อ ก็ต้องมั่นใจว่าของที่นึ่งได้รับไอน้ำทั่วถึง
Why should I air-dry infant feeding items on a clean towel instead of using a drying rack?
ทำไมเราถึงควรวางตากแห้งขวดนมบนผ้าสะอาด มากกว่าวางพาดตามบนราวเหมือนจานชาม
Air-drying infant feeding items on a clean dish towel or paper towel is probably more hygienic than using a drying rack.  Drying racks may trap moisture, allow mold and germs to grow, and be difficult to clean. If you prefer to use a drying rack, use it to dry only your infant’s feeding items. Every few days (or at least daily if your baby is less than 3 months old, was born prematurely, or has a weakened immune system), be sure to wash it, sanitize it, and allow it to dry thoroughly to reduce contamination.
การวางอุปกรณ์ป้อนนมของน้องบนผ้าสะอาด หรือทิชชู่แผ่นใหญ่ที่เพิ่งดึงออกมาจากม้วนเลยก็แลดูทำให้สถานที่ที่เราวางสะอาดกว่าวางลงบนตะแกรงที่เราใช้วางจาน เพราะเนื่องจากเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตามข้อต่อประกอบต่างๆ หรือแม้แต่ตัววัสดุเองจะสะสมอะไรเอาไว้บ้างที่นอกเหนือจากความชื้นจากการดูซับของราวตากเวลาเราวางพาดจานชามขวดนมที่อาจจะยังไม่แห้งสนิท แต่ถ้าคุณยังอยากจะเลือกที่จะใช้ตะแกรงเพื่อรองตากอุปกรณ์น้องให้แห้ง เค้าก็จะแนะนำว่าให้ใช้กับอุปกรณ์เด็กเล็กที่ต้องไปฆ่าเชื้อก่อนใช้อีกรอบอยู่แล้ว หรือ ถ้าน้องโตแล้วแต่พ่อแม่ก็ยังต้องฆ่าเชื้ออุปกรณ์ก่อนนำมาให้น้องใช้อยู่ ก็ยังสามารถค่ะ
Do I need to clean infant formula containers?
กระปุกบรรจุนมผงที่เวลาเราๆซื้อมา ต้องทำความสะอาดมั้ย
No studies have shown that babies have become sick from contamination on the outside of an infant formula container. Also, powdered infant formula is less likely to become contaminated if it stays dry. Avoid using liquid cleaners on infant formula containers to help prevent contaminating powdered formula inside the container.
ยังไม่มีรายงาน หรือ วิจัย ที่บอกว่าเด็กนั้นป่วยจากการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลที่เกาะอยู่นอกกระป๋องนมผง อีกทั้งถ้าหากว่านมผงยังแห้งอยู่ และเก็บรักษาในสภาพที่ดี ก็แทบจะไม่มีโอกาสการปนเปื้อนของเชื้อโรคเลยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องนำกระป๋องไปล้างจริงจัง เพราะเพื่อหลีกเลี่ยงการกระเด็นหรือเล็ดลอดของน้ำเข้าไปปะปนในนมผงจนทำให้นมผงมีความชื้นค่ะ
If you want to clean the formula container, use a disinfectant wipe or paper towel sprayed with disinfectant to clean the outside of the container and lid before it is opened for the first time.  Do not submerge the container or place it under running water. Wait until the surfaces are completely dry before opening the container. Do not clean the inside of the infant formula container.
แต่ถ้าสุดวิสัยจริงๆ คือ ต้องทำความสะอาดเลย เค้าก็จะแนะนำให้ใช้ baby wipe สูตรฆ่าเชื้อ หรือ หาผ้าหรือกระดาษสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ผ้าเช็ดเอาค่ะ เช็ดให้ทั่วพอให้ไม่ต้องทำบ่อยมาก รอให้แห้ง จึงค่อยนำมาเปิดใช้อีกทีค่ะ
Do I need to clean infant formula scoops?
แล้วช้อนตวงนมด้านในกระปุกล่ะต้องทำความสะอาดมั้ย
When powdered formula stays dry, it’s less likely to get contaminated. To keep liquids away from the powdered formula, don’t clean the formula scoop unless it gets dirty. If the scoop was dropped on the floor or otherwise soiled, clean it as carefully as you would your baby’s bottles, and allow it to air-dry completely before placing it in the formula container.
อย่างที่ CDC ได้ตอบไป ถ้านมผงเก็บให้แห้งได้ตลอด ไม่ชื้น ระบบปิดเลย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดช้อนตักนมผงก็ได้ค่ะ เพราะตราบใดที่ภายในแห้งมากๆ เชื้อโรคก็ไม่โต แต่ถ้าช้อนสกปรก หรือหรือตกพื้นต้องล้างจริงๆ ก็ต้องล้างให้สะอาด ฆ่าเชื้อ รอให้แห้งสนิทก่อนนำกลับมาใช้ค่ะ
Can I use a blender, whisk, or spoon to mix formula?
ฉันสามารถใช้เครื่องปั่น ช้อนคน หรือ ตะกร้อ ผสมนมชงได้มั้ย
The safest method of mixing formula is by shaking or swirling the formula and water inside the feeding bottle. Blenders can be difficult to clean, and blenders used to prepare infant formula have been linked to illnesses among babies. Whisks and spoons are easier to clean, but they still may increase the risk of getting germs into your baby’s milk.

วิธีที่ปลอดภัยและปลอดเชื้อที่สุด คือ ต้องสัมผัสและอุปกรณ์ต้องน้อยที่สุด ทาง CDC จึงแนะนำให้ปิดฝาเขย่าเลยค่ะ
เพราะถ้าเรานำอุปกรณ์เข้ามาช่วย ของที่เราต้องล้างก็เพิ่ม และถ้าเราล้างไม่สะอาด โอกาสที่อุปกรณ์เหล่านี้เป็นตัวการให้การแพร่เชื้อให้น้องก็สูงขึ้นตาม และเราไม่สามารถรู้หรือคาดเดาได้เลยว่า สาเหตุจริงๆที่น้องป่วยนั้น เกิดจากอะไรแน่ค่ะ
Back to Top