"มีลูกเมื่อพร้อม" คำนี้สำหรับแอดมินถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆ เพราะส่วนตัวคิดว่า คุณแม่ที่คิดแบบนี้ คือ อยากมีความพร้อมในหลายๆด้านรอรับน้องน้อยคนใหม่ของครอบครัวเข้ามาในชีวิต จึงทำให้ต้องเตรียมตัวในหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในการใช้ชีวิต หรือในด้านอื่นๆก็ดี แต่บางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจะทำงานลืม จนอาจจะเลยช่วงเวลาเหมาะสมในการมีน้องก็เป็นได้
ปัญหาสุขภาพที่ (อาจจะ) มาพร้อมอายุ ดังนี้
- ความดันโลหิตสูง (คนละแบบกับของว่าที่คุณแม่ยังสาวนะคะ)

สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้น จนไปขัดขวางการตั้งครรภ์ของคุณแม่เลยก็เป็นได้ หากไม่ได้รับการดูแลสอดส่องดีๆ ซึ่งถ้าหวยลงแล้วเกิดเป็นขึ้นมาจริงๆ ประจวบเหมาะกับกำลังตั้งครรภ์ อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการแท้งน้อง น้องเจริญเติบโตไม่เต็มที่ จนไปถึง สภาวะความผิดปกติต่างๆเมื่อน้องลืมตาดูโลกเลยก็เป็นได้

ปัญหาทางด้านโครโมโซม
- ปัญหานี้มักจจะเกิดจากการที่คุณแม่ตั้งครรภ์เมื่ออายุเยอะจนเกินไป อาทิ
ดาวน์ซินโดรม ในเด็ก นั้นเป็นปัญหาที่พบเจอเยอะที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านโครโมโซม ซึ่งเด็กที่เกิดมานั้นหากวินิจฉัยว่าเป็นดาวน์ซินโดรมแล้ว โดยมากจะมีปัญหาในด้านของสติปัญญา ความคิดความอ่าน ความผิดปกติทางสรีระ เป็นต้น ซึ่งการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์มารดาสามารถช่วยตรวจหาได้ทางนึง

ความเสี่ยงในการแท้งบุตร
อิงจาก Mayo Clinic, ความเสี่ยงในการแท้งบุตร จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุเกิน 35 ปี
ถึงแม้ว่าอาจจะยังมีเหตุผล หรือ เอกสารอ้างอิงมาหนุนยังไม่พอ แต่ก็ยังมีความเชื่อกันอยู่ หากอ้างอิงจากรายการปัญหาทางสุขภาพต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อผู้หญิงมีอายุมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันคุณภาพของไข่ในหญิงสาวก็จะต่ำลงผกผันกับอายุ
อ้างอิงจากงานวิจัยนึง ที่ตรวจพบว่า ไม่เพียงแต่ว่าที่คุณแม่คนเดียว อายุของว่าที่คุณพ่อด้วยเช่นกัน ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการแท้งบุตรที่เพิ่มมากขึ้น โดยหากว่าที่คุณพ่ออายุ 40 ในขณะที่ว่าที่คุณแม่อยู่ที่ 35 ปี ความเสี่ยงก็จะถูกคำนวณโดยอ้างอิงจาจากผู้เป็นพ่อแทน

ความเสี่ยงอื่นๆ
ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ย่อมมีความเสี่ยงทางสุขภาพที่มากกว่าผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกนำมาคำนวณรวมกับความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ด้วย อาทิ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โอกาสในการตั้งครรภ์แฝด (แฝด3ในบางกรณี) และโอกาสที่ทารกจะเกิดมาด้วยน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ และอาจจะต้องผ่าคลอดมากกว่า ทางเลือกโดยคลอดธรรมชาติแปลข้อมูลจาก https://www.healthline.com/health/pregnancy/risk-factors
Back to Top