ไม่ว่าจะน้ำหนัก ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือ เกินเกณฑ์ ทั้ง 2 ย่อมล้วนเป็นการเพิ่มความเสี่ยงระหว่าง

น้ำหนักเกินเกณฑ์ (Obesity)
ความเสี่ยงของน้องเบบี๋ที่เกิดจากคุณแม่ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วน ดังนี้ 
ความบกพร่องของกระดูกไขสันหลัง spina bifida
ปัญหาโรคเกี่ยวกับหัวใจ heart problems
ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ hydrocephaly
ปากแหว่งเพดานโหว่ cleft palate and lip
ว่าที่คุณแม่ที่เสี่ยงเป็นโรคอ้วน โดยมากมักจะถูกวินิจฉัยในเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ gestational diabetes และ/หรือ มีความดันโลหิตสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะนำไปสู่การที่เบบี๋เกิดมาตัวเล็กผิดปกติ หรือนำไปสู่สภาวะครรภ์เป็นพิษ

น้ำหนักต่ำหว่าเกณฑ์ (Underweight)
ว่าที่คุณแม่ที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 100 pounds หรือ ประมาณ 45 กิโลกรัม ส่วนใหญ่มักจะมีโอกาสคลอดก่อนกำหนด หรือเบบี๋ที่ออกมามาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
แปลข้อมูลจาก https://www.healthline.com/health/pregnancy/risk-factors
Back to Top